nails-and-beauty-2

ทำให้คนไทยใช้เครื่องสำอางกันมาตั้งแต่ตอนนั้น เครื่องสำอางที่คนจีนนำเข้ามาเล่นในไทยมักจะเป็นเครื่องสำอางประเภทถั่ว เราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันเป็นถั่วแบบไหนมีลักษณะพิเศษอย่างไร เพราะคนเล่าไม่ได้บอกรายละเอียด พูดแค่เพียงว่าเป็นเครื่องสำอางที่เล่นจากถั่ว นี้แหละที่เขาบอกว่าคนเหมือนกันชอบอะไรที่เหมือนกันจะคบกันได้นาน